2020 TYT pandemi esnasında bir şekilde bitti. Kimisi zor diyor kimisi kolay. Biz de değerlendirmek istedik.

2020 TYT sınavı ile ilgili herkesin merakla beklediği;

2020 TYT soruları zor mu kolay mı?

2020 TYT soruları nasıl analiz edilmelidir?

2020 TYT sorularını nasıl değerlendirmeliyiz?

gibi sorularının cevaplarını bu yazımızda sizler için derledik. 2020 TYT’yi branşlara göre soru tipleri üzerinden değerlendirdik. Sadece derslerin genel analizini değil sınavda öne çıkmış soruların ve konuların detaylı yorumlarını hazırladık.

Dünya Sağlık Örgütünün 2020 yılı Mart ayında pandemi ilan edilmesiyle birlikte Haziran’a kadar neredeyse bütün sınava hazırlanan öğrenciler, veliler ve hatta öğretmenler zor bir dönemden geçti. Özellikle yüz yüze eğitimden bir anda online eğitime geçilmesi sürecinde bazı kişiler bu duruma adapte olamadı. Herkes evlerine kapandı ve 3,5 aylık evden çalışarak YKS’ye hazırlandı. Bu duruma adapte olan bazı öğrenciler evde kendilerine çalışma kampını oluşturdular. Bazı öğrenciler de bu sürece adapte olamayarak sınava olan konsantrasyonlarını kaybetti bunun sonucunda da bu sene ders çalışmayı bıraktılar. Bazı insanların tarihte karşılaşmış oldukları olaylar için: “Tarihte yaşanılan olayları o döneme göre değerlendirilmesi lazım” söylemini hatırlatmak isterim. 2020 TYT sınavını bu şartlar altında analiz etmekte fayda vardır.

2020 TYT Öne Çıkan Soru Tipleri Nelerdir?

Bilgiyi kullanarak çözülen sorular

Genellikle öğretmenlerin klasik sınavlarda sormuş olduğu soru tipidir. Eğer konuya hâkimseniz çağrışım metoduyla hızlı bir biçimde cevap verebilirsiniz. Özellikle sözel derslerde ve fen derslerde bu soru tipine çokça rastlanılmaktadır. 2020 TYT’de önümüze en fazla çıkan soru tiplerinden birisidir.

Öncül soruları

Önce sorunun kendisi verilir, devamında ise önermeler doğrultusunda sorunun cevabı eleme metodu kullanılarak bulunmaya çalışılır. Öğrencilerin korkulu rüyası olan ve 2020 TYT’de Matematik, Fen ve Sosyal derslerinde sayıca diğer soru tiplerine nazaran en fazla karşımıza çıkan soru tipidir. Öncül soruları yapısı itibariyle sürekli çelişkili durumları ortaya çıkardığı için öğrencilerin bu soruları çözerken bazen kendilerinden emin olamadıkları gözlemlenmiştir. Hatta öğrencilerin bu tarz soruları çözemediği zaman konuya geri dönüş yapıp aklındaki şüpheli durumları yok etmeye çalışır. Genellikle, öncül sorularının şıkları “yalnız I, I ve II, I, II ve III” şekildedir. Hatta soru kökünde karşılaştığımız ifadeler sırasıyla; olabilir, kesinlikle doğrudur ve doğrudur şeklindedir.

Bilgiyi analiz eden sorular

Ağırlıklı olarak sözel derslerde karşılaştığımız soru tipidir. Fen derslerinde az da olsa fizik ve kimya da bu soru tipine rastlamaktayız. Sorunun kendisinden önce paragraf şeklinde bilgi verilir sonrasında soruda istenilen ifadeye göre cevap bulunmaya çalışılır. 2020 TYT Türkçe ve Sosyal branşlarında verilen cevapların benzerliği sebebiyle sürekli bir şekilde tartışmaya açık olan soru tipidir.

İşlem gerektiren sorular

Matematik ve Geometride sıkça karşılaştığımız soru tipidir. Genellikle konunun bir veya birkaç özelliğini gerekli işlemler uygulanılarak cevaba ulaşılmaya çalışılır. 2020 TYT Matematik testinde bu soru tipinden çokça gelmiştir. Öğrenciler genellikle yeni nesil soru tiplerini ile sürekli bir şekilde alıştırma yaptıkları için bu seneki TYT matematikte karşılarına çıkan bu soru tipi onlar için sürpriz olmuştur. Aslında bu soru tipi çıkmış sorularda çokça karşımıza çıkmaktadır.

Yeni nesil sorular

Günlük hayattan örneklerle soyut bilgiyi somutlaştırarak sorununun çözülmesi istenir. Bu tarz sorular genellikle paragraf şeklindedir. Genellikle bu soru tipinde görsel ögeler kullanılır. Her derse göre bu sorunun sorulma şekli değişmektedir.

Deney barındıran sorular

Genellikle fen derslerinde karşımıza çıkan soru tipidir. Önce deneyin ne olduğu açıklanır sonrasında deneyin içeriği ile ilgili veya sonucunda çıkan durumla ilgili soru sorulur.

Yoruma dayalı sorular

Klasik sınavlarda bilginizi kullanarak sizden sorunun nasıl çözülebileceği hakkında fikirlerinizin konuşturulduğu soru tipidir. Yapısı itibarıyla sadece analiz etmek yeterli olmayabilir yeri geldiğinde düşüncelerinizi bilgilerinizle harmanlayarak sentez etmeniz beklenir.

2020 TYT Branşlara Göre Analiz Edilmesi

Şimdi ders ders analiz edelim. İlginizi çeken ders hakkındaki kısmı okumanız kolaylaşsın ders ders ayıracağız başlıkları. Türkçe ile başlıyoruz:

2020 TYT Türkçe Nasıl Değerlendirilmelidir?

Son iki yıla göre oldukça zor bir Türkçe sınavıydı diyebiliriz. Paragraf soruları oldukça zorlayıcı idi. Mabel Matiz sorusu da olay oldu ancak iki sorunun da pek bir olayı yoktu denilebilir.

40 soruda 26 tane paragraf, 7 tane sözcükte anlam ve cümlede anlam soruldu. Geçmiş yıllara nazaran çok daha okuduğunu anlamaya yönelik bir sınav oldu. Paragraf sorusu çözmeden TYT Türkçe’den bir şey yapmak mümkün değil denilebilir.

20 kadar konunun olduğu dil bilgisi kısmından 7 soru sorulmuş. Azalmış olsa da 7 soru 7 sorudur. Hala ciddi belirleyici yönü vardı. Dil bilgisi kesinlikle boşlanmaması gereken bir alandır. Zira 1 soru ile yer yerinden oynayabilir.

Paragraf sorularının uzunluğu ve fazlalalığı tekrar kitap okumanın ve hızlı okumanın önemini ortaya koydu. Hızlı okuyan ve okuduğunu hızlı anlayan kendine diğer dersler için süre ayırabilir demek. O yüzden seneye gireceklerin buna çok dikkat etmesi gerekiyor diyebiliriz.

2020 TYT Sosyal Nasıl Değerlendirilmelidir?

5 Tarih sorusunun 2’si bilgi 3’ü de ulaşılabilir/ulaşılamaz sorusu. Bilgi soruları da oldukça kolay idi. Lozan Anlaşması sorusu gibi. Dikkatli bir öğrenci Tarih’ten soru kaçırmazdı diyebilirim.

5 Coğrafya sorusu da bilgi gerektiriyordu. Karstik bölgede kireç taşı olduğunu, troposferin özelliğini ve Kuzey Afrika’da çöllerin olup selin olmayacağını bilmek gerekiyordu. Dolayısıyla sayısal öğrencilerin zorlanması muhtemeldi denilebilir.

5 Felsefe sorusu da ulaşılabilir/ulaşılamaz şeklinde idi. Dolayısıyla okuduğunu anlama özelliği ön plandaydı. Bunun yanı sıra Duyu cevabı çıkan soruda bilgi biraz olsun gerekliydi denilebilir. Diğer sorular sayısal öğrencilerin de rahatlıkla yapabileceği sorulardı diye düşünüyorum.

5 soruluk Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısmında soruların hepsi çok kolaydı denilebilir. Hepsi paragraf şeklinde idi ve ekstra bilgi gerektirmeyen sorulardı.

5 soruluk ekstra Felsefe kısmında ise Locke sorusu hariç yine bilgi gerektiren soru yoktu diyebilirim. John Locke’un Tabula Rasa olayı da genel kültür olarak birçok öğrenci tarafından bilindiği için onun da çözülebilecek bir soru olduğunu söyleyebilirim.

Özetle TYT 2020 Sosyal kısmı 20’de 20 olmasa da iyi bir sonucun alınması gereken diğer derslere nazaran daha kolay bir kısım olmuş diyebilirim.

Yusuf İhsan KURT

2020 TYT Matematik Nasıl Değerlendirilmelidir?

Hemen hemen her sene olduğu gibi bu sene de sayılar konusundan 10 adet soru gelmiştir. 2020 TYT matematikte karşımıza çıkan soruların birçoğu yeni nesil soru tipi ve öncül soru tipidir. Sadece birkaçında işlem gerektiren sorular sorulmuştur. Aralarında 2 – 3 seçici soru bulunmaktadır. Öğrenciler daha önceden karşılaşmadığı bu soru tiplerini farklı yaklaşımlar kullanarak çözebilir.

Fonksiyon, kümeler, istatistik, permütasyon ve olasılık konularından toplamda 6 adet soru sorulmuştur. Öğrencilerin bazılarının kendi aralarında ifadesiyle “kıl sorular” diye tabir edilen sorular mevcuttur. Dikkatli olmazsanız bu tarz soruları yanlış yapma riskiniz çok yüksektir. Ağırlıklı olarak işlem gerektiren soru tipinde sınıflandırabiliriz. Bu konulara çalışırken her durumun kendine has özelliklerini iyi öğrenmeleri gerekmektedir.

Oran-Orantı ve Problemler: Bu sene geçen senelere kıyasla oran-orantı konusundan 2-3 soru daha fazla çıkmıştır. Problemlerde ise geçen senelere oranla soruların uzunluğu daha kısadır. En azından bir sayfanın yarısını kaplayan sorulardan bu sene karşımıza çıkmamıştır. Birkaç tanesinde ise yeni nesil soru tipi ile karşılaşırız.

Geometri, bu sene de geçen senelerdeki aşina olduğumuz katlamalı, çıkartmalı, döndürmeli ve kesmeli soruların çokça yer kapladığını söyleyebiliriz. Her sene de olduğu gibi aralarından 2-3 soru seçici soru dediğimiz sorular mevcuttur. TYT Geometri konularının eşit bir şekilde dağıldığını söyleyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında 2020 TYT Matematik geçmiş yıllara göre karşılaştırıldığı vakit;

Yeni nesil soru tipi ile birlikte işlemsel ve öncül soru tiplerinin karşımıza çıktığını, sadece bir yöne değil de eşit bir şekilde soru tiplerinin dağıldığını görmekteyiz. Bu durum kimi öğrenciler için kolay kimi öğrenciler için zor gibi gözükebilir. Bilinen tek gerçek ise öğrenciler matematik çalışırken çeşitli değişik kaynaklarla çalışmalarını pekiştirmişlerse her zaman bu sınavın kazanan tarafı olmaktadır.

2020 TYT Fen Bilimleri Nasıl Değerlendirilmelidir?

Fizik sorularını incelediğimizde, bütün soru tiplerinin eşit bir şekilde dağıldığını söyleyebiliriz. Çoğu fizik sorularında her konuya ait temel bilgiler sorulmuş olup, öğrencilerin dikkatini ölçen sorulardan meydana gelmiştir. SI birim sistemi, frekans, basınç, Newton prensiplerini, düz ayna ve görüntü gibi her konunun başında veya detaylarında gizlenmiş kısımlarından gelmiştir.

Öğrenciler fizik derslerinde öğrenmiş oldukları prensipleri veya teorileri günlük hayatlarında uygulayarak anlamlandırabilmişseler, 2020 TYT fizik soruları onlar için yabancı gelmemiştir.

Kimya ve biyoloji sorularına baktığımızda konulara yeteri kadar çalışmış ve alıştırma çözmüş öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorular olduğunu görmekteyiz. Ağırlıklı olarak bilgiyi kullanarak çözülen soru tipi ile karşılaşılmaktadır. Bunun yanı sıra deney içeren sorular da sorulmuştur.

Buradan hareketle TYT Fen testindeki sorular sadece sayısal öğrencilere yönelik hazırlanmamıştır. Sözel veya eşit ağırlık öğrenciler de fen testi için gerekli ve yeterli bir şekilde çalıştıkları vakit kolay bir şekilde bu testten net kazanabilirler. Bu bölümlerde okuyan öğrenciler kendilerine göre bir uzman eşliğinde çalıştıkları vakit zorlanmayacakları fen konuları bulup buna göre stratejilerini oluşturabilirler.

Mehmet GÜVEN

Son olarak, biz okuldaneve.com olarak sizlere faydalı içerikler hazırlamakla birlikte sizin için Boğaziçililerden TYT özel ders imkanı sunmaktayız. Bu ve benzeri konulardan TYT özel ders destek almak isterseniz iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz.

Unutmayın, durumları doğru bir şekilde analiz ederseniz, doğru bir strateji oluşturabilirsiniz.