IB Biyoloji Nedir? Bu Ders Öğrencilere Hangi Kazanımları Sunar?

IB Biyoloji dersi, dünyada yaşayan canlıların mikro seviyeden makro seviyeye kadar algılanmasında ve öğrenilmesinde bilimsel ve uluslararası bir yaklaşım sergiler. Öğrencilerin bu derste canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini, temel anatomik yapısını, fizyolojik işlevlerinin alt yapılarını kavramaları istenir. Laboratuvar çalışmaları yaparak diğer fen bilimleri dersleri ile ilişki kurmaları hedeflenir. Bunun sonucunda ise öğrenciler analitik, sezgisel, sorgulayıcı düşünce sistemini geliştirerek fen biimleri alanında mesafe kat ederler. Bunlardan farklı olarak IB Biyoloji SL, öğrencilere günümüzdeki biyoteknoloji, kalıtım, biyoinformatik gibi Biyoloji temelli teknolojiler hakkında bilgiler verir ve öğrencilerin bu konu hakkında bilgi ve fikir sahip olmaları amaçlanır.

Neden IB Biyoloji Özel Ders SL (Standart Level – Standart Seviye) OkuldanEve.com’dan Alınmalıdır?

IB Biyoloji dersini anlamanın en temel yolu İngilizce dilinin çok iyi derecede kullanılmasından geçer. Bununla birlikte Biyoloji terminolojisine hakim olunması ve bilimsel yöntem basamaklarını çok iyi kullanarak makale ve deneme yazmaya hakim olunması gerekmektedir.

OkuldanEve.com’dan IB Biyoloji özel ders SL alan öğrencilere,

 • Okulda anlamakta sıkıntı çektiği önemli noktaları ve ipuçlarını öğrenmelerinde
 • Laboratuar çalışmaları sonucunda yazılacak raporları bilimsel basamakları kullarak yazmayı öğrenmelerinde
 • Biyolojiyi ezberlemeden, sistematik çalışma metotlar aracılığıyla kavramalarında ve bu derse daha adaptif olmalarında
 • Okulda verilen ödevler ve projelerde yol gösterici bir rol üstelenip stratejik çözümler üreterek, kısa zamanda yapılması gereken bu sorumlulukları doğru ve etkin bir biçimde erkenden teslim etmelerine ve bu noktada vakit kazanmalarında
 • Ekstra soru ve kaynak sağlanarak IB Biyolojinin tüm sınavlarına yönelik pratik kazanmalarına
 • IB Biyoloji müfredatı MEB Biyoloji müfredatından farklı olduğu için yaşanılan adaptasyon problemlerini çözmede
 • Öğrencilerin IB biyoloji dersine nasıl çalışmaları gerektiği konusunda koçluk yaparak zaman yönetimi, sınav stresi ile başa çıkma ve verimli ders çalışma konularında ustalaşmalarında

yardımcı oluyoruz.

Neden IB Biyoloji Özel Ders HL (High Level – İleri Seviye) OkuldanEve.com’dan Alınmalıdır?

IB Biyoloji HL dersi müfredat açısından SL’ye kıyasla öğrencileri sürekli ve disiplinli çalışma zorlayarak Biyoloji alanına geniş perspektiften bakmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu geniş perspektif öğrencilerin Biyoloji dersinin bilimsel basamaklarını (problem belirleme, deney yapma, hipotez kurma ve teori gibi) daha çok kullanmasını gerektirmekte ve uluslararası algılama düzeyini yakalamayı amaçlamaktadır.

OkuldanEve.com aracılığıyla Boğaziçililerden İB Biyoloji Özel Ders HL alan öğrencilerimiz,

 • Konunun ayrıntılarını derinlemesine ve kalıcı olarak öğrenmede sorun yaşamazlar.
 • Laboratuvar çalışmaları sonucunda yazmaları gereken raporları en doğru bir biçimde ve erkenden yazabilirler.
 • IB Biyoloji HL dersinin tüm sınavlarına yönelik ekstra soru ve kaynak edinirler, böylece pratik kazanırlar.
 • Ödev ve projelerini zamanında ve en iyi şekilde teslim edebilirler.
 • Öğrencileri zora sokan zaman yönetimi ve sınav kaygısı gibi konularda koçluk desteği alırlar.

OkuldanEve.com ailesi, bu alanda profesyonel ve tecrübeli Boğaziçili özel ders öğretmenleri ve eğitim koçları ile IB Biyoloji dersi için liderlik rolünü üstlenir.

Son olarak, öğrencilerin IB Biyoloji Özel Ders SL & HL hizmetimizden verim alabilmesi için süreklilik esastır. Başarılı olmanın yolu, özel ders hocasının aile – okul – öğrenci üçgeninde dengeli ve sürekli bir şekilde analiz – feedback metodunu sürekli ve anlık uygulamasından geçer. OkuldanEve.com aracılığıyla Boğaziçililerden IB Biyoloji özel ders almak için bizimle iletişime geçin.