IB Matematik Nedir? Bu Ders Hangi Kazanımları Sunar?

IB Matematik uluslararası seviyede Matematiğin temel yapısını, kendi içindeki işleyişini ve diğer branşlarla olan ilişkisini açıklayan bir derstir. Matematik, fizik ve doğa yasalarının bilimsel olarak ifade edilmesine yarayan dildir. IB Matematik dersini alan öğrencilerin uluslararası seviyede bilimsel düşünme, mantık kurma, bilgiye doğru bir biçimde ulaşma, sorunlara hem pratik hem de teorik anlamda çözüm bulma gibi özellikleri kazanması amaçlanır.

IB Matematik Özel Ders SL (Standart Level – Standart Seviye) Neden OkuldanEve.com’dan Alınmalıdır?

IB Matematik SL, öğrencilerin temel düzeydeki lise Matematik konularının altyapısını kavramasını amaçlayan bir diploma programıdır. Öğrencilerin matematiksel gelişimlerini sağlamak için onlardan Internal Assesment (İçsel Değerlendirme) ve Exploration (Keşif, Araştırma) yapmaları istenir.

OkuldanEve.com ailesi olarak, yenilenen IB müfredatına adaptasyonunu sağlamış, alanında seçkin ve tecrübeli Boğaziçili eğitim koçlarımız tarafından İstanbul’da IB Matematik özel ders SL alan öğrencilere:

 • Akademik Matematik literatürünü anlama,
 • IB müfredatının MEB müfredatından farklı olması sebebiyle yaşanan adaptasyon problemlerine çözüm bulma,
 • Konuya hâkim olamama ve endişe problemlerinin çözülmesi,
 • Pratik eksikliklerinin giderilmesi ve yeterli kaynak desteğinin sağlanması,
 • Eğitim koçluğu hizmeti aracılığıyla; IB sınavlarında zaman ve risk yönetimi, sınav stratejilerini en iyi bir biçimde belirleme ve stres yönetimi
 • Soru çözümlerinde IB tarzında cevap verme yöntemlerini öğrenme
 • IB Matematik sınavlarında yüksek not alma (6 veya 7 puan)

gibi konularda yol gösteriyoruz.

IB Matematik Özel Ders HL (High Level – İleri Seviye) Neden OkuldanEve.com’dan Alınmalıdır?

IB Matematik HL dersinin amacı, ileri düzeydeki soyut ve analitik düşünceyi gerektiren konularda öğrencilere uluslararası seviyede yeterlilik kazandırmaktır. Uzun soluklu ve disiplin gerektiren bir çalışma sistemine sahiptir. Bu noktada öğrencilerin Extended Essay’i (Bitirme Tezi) yazabilmek için gerekli ve yeterli bilimsel altyapıya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca Internal Assesment (İçsel Değerlendirme) ve Exploration (Keşif, Araştırma) ödevlerinin istenilen seviyede yapılması için gerektiğinden, bu dersi alan öğrencilerde sorumluluk artmaktadır. Yenilenen 2016 IB müfredatı ve sistemi aşağıda şekildeki gibidir:

OkuldanEve.com ailesi olarak öğrencilerin yaşamakta oldukları bu zorlu süreçte, gerekli ve yeterli tecrübeye sahip Boğaziçili özel ders hocaları tarafından IB Matematik özel ders HL alan öğrencilere,

 • Ekstra doküman, soru ve kaynak temin edilmesi,
 • Extended Essay (Bitirme Tezi) ve Internal Assesment (İçsel Değerlendirme) ödevleri için farklı bakış açıları kazandırılması ve kısa zaman içerisinde istenen formata uygun bir biçimde yazılması,
 • Soyut ve analitik düşünceyi geliştirmeye yönelik aktiveler yapılması,
 • Öğrencilerin konuyu derinlemesine kavramasının sağlanması ve kısır döngüye girmelerinin önüne geçilmesi,
 • Ib Matematik HL dersinin Mayıs ve Kasım aylarındaki sınavlarına hazırlanmada Markscheme (puan tablosu) biçiminde öğrencilerin soru çözümünde farkındalık kazanması
 • Kısa zamanda IB Matematik okul sınavlarında not yükselmesinin gözlemlenmesi ve GPA’de yüksek skor tutturulması,
 • IB Grade 6 veya 7 puan alınması

gibi konularda yardımcı oluyoruz.

OkuldanEve.com olarak tecrübeli bir ekiple aile, okul ve öğretmen üçgeninde öğrencilerimize yol gösteriyoruz. Bunun yanısıra, tecrübelerle sabittir ki IB Matematik özel ders hizmetimizi sürekli bir biçimde alan öğrencilerin akademik gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlanmıştır. Boğaziçililerden IB Matematik özel ders almak istiyorum, diyen tüm veli ve öğrencileri bekliyoruz.