OkuldanEve.com sayesinde Fizik dersini severek öğreneceksiniz. Bu yazıyı okuduktan sonra Fizik özel ders OkuldanEve ile bu derste başarılı olmak çok kolay hale gelecek. Bu yazıda aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışacağız:

Genel olarak öğrencilerin bu derste yaşadığı sorular nelerdir?

Öğrenciler Fizik özel ders aldığı zaman yaşamış olduğu hangi sorunlara çözüm bulabilirler ?

OkuldanEve.com Fizik özel ders konusunda hangi metotları kullanmaktadır?

Bu soruların cevaplarına geçmeden önce Fizik bilimi ve tarihinden bahsedelim.

Öncelikle Fizik Nedir? Fizik Bilimi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Fizik (Eski Yunanca: φύσις – physis yani “doğa”) maddeyi madde ve enerji arasındaki etkileşimlerini ve doğada ve evrende meydana gelen olguları ve olayları deney ve gözlem metodu kullanarak açıklayan bilim dalıdır. O, bilimsel metotları uygularken bunu biz insanlara matematik sayesinde açıklar. Kısaca matematik bu biliminin kuralllarını açıklayan bir dildir ve aynı zamanda anahtarıdır.

Fizik bilimi fen bilimlerinin bir alt dalı olmasına rağmen, matematiğin gelişmesinde katkı sağlamakla beraber teknolojinin gelişmesini sağlayan bir bilim dalı olduğu için onun psikoloji, felsefe, sosyoloji ve politika gibi diğer sosyal bilimlere dolaylı yoldan gelişmesinde katkısı vardır. Fizik sadece ders olarak okutulduğunda bu bakış açısı ile baktığımız zaman belirli kurallar, kanunlar ve teoriler şeklinde düşünüldüğünde ezberlenmesi zor derslerden biridir. Kavramsal olarak öğrenip onun işleyiş mantığını otutturduğunuz zaman hem eğlenceli hem de kolay bir ders olduğunu fark edeceksiniz.

Fizik Özel Ders Almak Neden Önemlidir?

Fizik dersi, Geometri, Matematik ve Kimya gibi derslerle yakından ilişkili olduğu için anlaşılması zor derslerden biridir. Maalesef neredeyse bütün öğrencilerin sorun yaşadığı bir derstir. İlköğretimde Fen Bilgisi dersinin altında verildiği ve temel seviyede anlatıldığı için öğrencilere ilk başta eğlenceli gelmektedir. Özellikle ilköğretimin ilerleyen sınıflarında ve lisede gittikçe ağırlaşmaktadır. Fiziğin çalışma mantığı ve temeli sağlamlaştırılamadığı için öğrencilerin büyük bir kısmı, bu dersi anlamakta sıkıntı yaşamaktadırlar.

Her işin bir uzmanı olduğu gibi bu işin de uzmanı diyeceğimiz kişiler öğretmenlerdir. Her öğrencinin Fizik dersini anlama kapasitesi farklı olduğundan istenilen sonuca kısa sürede etkili bir biçimde ulaşmak için öğrenciye özel bir öğrenme stratejisi belirlenir. İyi tanımlanmış bir sorun, yarı yarıya çözülmüş bir sorundur. Bu stratejileri belirlerken ele alınacak sorunların ve isteklerin belirlenmesi gerekir. Peki bunlar neler olabilir?

1 – Okulda Fizik dersinde yaşanılan problemler:

Okuldaki öğretmenlerin bilgiyi aktarma probleminin olması, sizin anlayacağınız şekilde öğretmemesi veya öğretememesi gibi durumlarla birlikte, okulda yapılan pratiklerin yeterli olmaması gibi durumlardır.

2 – Sınav ve deneme odaklı çalışma sisteminin getirdiği problemler:

Sınav veya deneme sonucunun kötü gelmesi durumunda bu derse karşı ve bu dersi anlatan öğretmene karşı bir ön yargının oluşmasıdır. Bunlardan ayrı olarak öğrencilerin bireysel çalışmalarında konuyu anlamakta zorluk çekmesi veya öğrenme sürecinin uzaması gibi sorunlarla birlikte pes etme ve demoralize olma durumudur.

3 – Teoriyi pratiğe geçirirken yaşanılan sorunlar:

Konuyu öğrendiğiniz zaman sorulara hangi formülleri uygulayarak çözülmesi gerekir gibi öğrencilerin sürekli kafasının karıştığı vakalardır. Sonuç olarak yeteri kadar pratik yapılamaması denilebilir. Seviyesi ortalama veya ortalama üstü olan öğrencilerin kısa zamanda daha iyiye ulaşmak yani okul sınavlarından daha yüksek bir sonuç almak veya denemelerde tam netler çıkartmak isteyenlerin hedeflerini de örnek verebiliriz.

4 – Fizik dersi ile ilgili altyapı problemleri:

Fizikte diğer derslerden faydalanıldığı için o derslerde ne kadar problem varsa o eksikliklerin giderilmemesi de bu sorunlardan biridir. Matematik veya geometri altyapısının sağlamlaştırılması bu alana girmektedir.

5 – Diğer sorunlar:

Ailevi vb. diğer sorunlar. Bunlar farklı çözüm metodları gerektirebilir.

Bütün bu sorunları çözmede Fizik dersinden özel ders almak oldukça faydalı olacaktır. Öncelikle yukarıda belirtilen sorunlara veya isteklere yönelik öğrenciye özel bir öğrenme stratejisi belirlenir. Fizikten özel ders alan öğrencilerde ise psikolojik yeterlilik ve sağlamlık sağlandıktan sonra öğrenme ve anlama açısından eksiklikler tespit edilmekte, okul derslerinde görmüş oldukları dersin seviyesi belirlenmiş olmaktadır. Yapılan tespit ve analizler sonucunda ihtiyaca göre ekstra kaynaklarla da desteklenerek Fizik özel dersinin alt yapısı tamamlanır. Kısacası Fizikten özel ders alan öğrencilerin sınavlarda hedeflediği puanın alması daha da kolaylaşmaktadır.

  1. Fizik özel ders almak ile okulda, sınavlarda, bireysel çalışmalarınızda yaşamış olduğunuz problemlerin size uygun çözüm yolları belirlenip uygulanması sağlanır. Sürecin devamlı takibi ile mümkün olan en kısa zamanda istenilen hedefe ulaşmak planlanmaktadır. Böylelikle uzun süreli çalışmaktan kurtulacağınız gibi yanlış öğrenme gibi riskli durumlardan da kaçmış olacaksınız. Bunun sonucunda derse olan motivasyonunuz da yükselecektir.

  2. Fizik özel ders alındığında Matematik, Geometri gibi diğer sayısal derslerde de başarı gözlenmektedir. Sebebi ise altyapı çalışmalarında Matematik’in ve Geometri'nin ilgili noktalarına da değinildiği için öğrenci aynı zamanda Matematik dersinin ve Geometri dersinin çalışma mantığını da kavramış olacaktır.

  3. Özel ders Fizik alan öğrenciler, öğretmenler tarafından bu dersin kısayollarını, soru çözümlerinde pratik yolları, konunun özümlenmiş halini öğrencilerin seviyesine göre sunduklarında öğrencilerin kolay ve eğlenceli ders olduğunu farkında olmasını sağlayacaktır.

  4. Bu durumda öğretmen rehber ve lider konumda olduğu için öğrencinin öğrenme seviyesine göre ödev verilmesi konu çalışması ve pratik için ise doğru kaynaklarla çalışmasını sağlar.

Yukarıda söylenenlerin ışığında fizik özel ders almanın öğrencilere bu dersi öğrenmesinde ciddi katkılar sağlayacağı yadsınamaz bir gerçektir. Peki, bu hizmetten yararlanamayan öğrenciler için ne önerebiliriz? Boğaziçili Mehmet Hocamızın yazdığı TYT ve YKS Fizik Nasıl Çalışılır yazılarını okuyabilirsiniz.

Okula Yardımcı Fizik Özel Ders Almak Size Neler Kazandırır?

Öğrenciler 9.sınıfla başlayan süreçte fizikle karşılaşıp ilkokuldaki ve ortaokuldaki fen dersleri kadar kolay olmadığını fark ettiği anda dersten pes etme anlamada zorlama gibi adaptasyon sıkıntısı yaşamaktadırlar. İşin içerisinde fazlaca olan formülleri ve ağır matematiksel işlemlerin olduğunu gördükçe ve diğer olumsuz etmenlerle birleşince fiziğe karşı gitgide çalışma isteğinde azalma ve bununla birlikte iyice diğer derslerden koptukları görülmektedir.

10.sınıfta ise 9.sınıf fizik konularına nazaran daha zor olduğu için öğrenciler için iyice korkutucu hale gelebilir ve gittikçe fizik dersleri öğrenciler için elzem haline gelebilir. Eğer öğrenciler 9.sınıfta temelini iyi atmamışsa Elektrik, Optik gibi konularda işlem gerektiren derslerden iyice kopmasına sebep olur.

11.sınıf fizik konuları sayısal öğrenciler için iyice karmaşık haline geldiği dönemdir. Manyetizma, alternatif akım, tork gibi konularda matematiğin ve geometrinin iyice hakim olduğu konulardır. Bu sınıfın konularına çalışılmasında bir derece dikkatli davranılması gereken dönemdir. YKS Fizik temeli bu dönemde atılan bir dönemdir. Bu konulara ne kadar hakimseniz YKS Fizik sizin zorlanmayacağınız alandır.

9.sınıf Fizik konuları, TYT Fen konuları içinde önemli bir parçası olduğu için atlanılmaması gereken bir noktadır. Unutmayın ki bu derste temel 9. sınıfta sağlanır. 9.sınıf Fizik konuları adaptasyonunu fizik özel ders ile kısa bir zamanda halledebilirsiniz. Bunun sonucunda okuldaki Fizik derslerine daha bir konsantre olmuş olursunuz ve derslerde ön plana çıkarsınız.

Ön yargıyı erkenden kırmak bu süreçte çok önemlidir. Öğrencilerin bu zamanda yaşayacağı problemlerin sonucunda geleceğini şekillendirmek için önemli bir yer teşkil edeceğinden dolayı bu bunun gibi fen derslerinden iyice irtibatını koparabilir. Gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasında sorun yaşayabilir. Ertelemek sonucunda ileride daha büyük problemlerle karşılaşabilir.

Okula Yardımcı fizik özel ders alan öğrencilerde uygulanılan metot: Konu anlama, pratik ve refleks üçgeninde hareket edildiği için öncelik olarak okul derslerinde başarısı sağlanır sonrasında ise TYT ve YKS gibi sınavlara da hazırlık konusunda önemli bir temel atılmış olur.

TYT Fizik Özel Ders Almak Neden Önemlidir?

Geçen senelerde YGS sınavında Fizik dersinden yaklaşık 14 soru gelmekteydi. 9. ve 10. sınıf konuları soru dağılımında hemen hemen eşit düzeyde idi. Yeni gelen sistemle birlikte TYT Fen kısmında 7 soruyla yer alacaktır. Aslında ilk başta soru sayısının az olması sizi yanıltabilir çünkü 7 tane soruyu yapmadan geçmek sıralamada çok değişiklik olmayacağı zannetmenize ve bunun sonucunda önemsiz bir ders gibi gözükmesine sebebiyet verebilir. Bu şekilde düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü soru sayısının azaltılması sıralamaları daha fazla oynamasına sebebiyet verir.

Bununla birlikte soru sayısının azaltılması hangi konudan ne kadar soru geleceğini öğrenciler için önemli hale geldi. Eskiden yapamadığınız konudan 1 ya da 2 soru atlarken çok önemsizdi. Şimdi sıralamayı çok oynattığı için bütün TYT Fizik konuları çok önemli hale geldi. Çalışırken her konuya çok dikkatli olmanız gerecek. Belki eskiden dersin soruları çok sorulduğu için kolay sorulardan gelebiliyordu, şimdi soru sayısını azalttıkları için konuları birleştirerek hem kavramsal hem de işlemsel olarak daha karmaşık hale gelebilir.

TYT Fizik özel ders aldığınızda TYT Fizik konularını öğrencinin seviyesine göre uygun strateji belirlenip kaynaklarla beraber çok kısa bir sürede öğrenebilirsiniz. Öğretmeninizin göstermiş olduğu pratik yollarla beraber konunun pekişmesini sağlayacaksınız. Sonrasında ise denemelerle birlikte TYT konularında refleks kazanarak 1 dk altında soruyu çözebileceksiniz. Bu süreçte öğrenciye düşen görev dersleri aksatmaması ve verilen ödevleri harfiyen yerine getirmesidir.

Son olarak en önemlisi OkuldanEve.com un Boğaziçili hocaları eksik olduğunuz konulardan TYT Fizik özel ders hizmetini İstanbul'da sunmaktadır. TYT Fizik özel ders hizmetini Boğaziçili bir hocadan alarak; nokta atışı yapıp sadece eksik olduğunuz kısım için konu anlatımı özel ders alabileceğiniz gibi biriken sorularınız için soru çözüm seansları da düzenleyebilir, matematik sorularının çözmenin pratik yollarını işin uzmanından öğrenme fırsatını da yakalamış olursunuz.

YKS Fizik Özel Ders Almak Size Neler Kazandırır?

Geçmiş zamanlarda LYS sınavında 30 soru gelmekteydi. Sınavın soru içeriği olarak azda olsa 9. ve 10. sınıf konuları içermekle beraber ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıf konularını içermekteydi. YKS ile birlikte Fizik'ten 14 soru gelecektir. Eskiden öğrenciler tıp ya da biyoloji ağırlıklı bir bölüm tercih edecekleri zaman fizik sorularının katsayısı düşüktü. Şimdi ise sınav sistemi değiştiği için bütün sorular aynı katsayı ile çarpılacağından öğrencilerin soru seçme şansı iyice düşmüştür.

İkinci olarak YKS Fizik soru sayısının azaltılması ile birlikte hangi konudan ne kadar soru geleceği tahmin edilmesi iyice zorlaştı. İyi yerleri hedefleyen öğrencilerin YKS adına konu ve soru ayrımı yapmadan dikkatli bir biçimde özverili çalışmaları gerekmektedir. YKS Fizik Konuları incelendiği vakit, bilgiyi doğru kullanarak hem işlem yapmak hem de yorumlamak gerekir.

YKS Fizik özel ders alan öğrencilere hedefledikleri üniversitelere uygun öğrenme ve çalışma stratejileri uygulanır. Doğru kaynakların tespiti yapılır ve kısa zamanda bu kadar zor konuların üstesinden gelecek plan çizilir. Daha da eklersek YKS Fizikten özel ders alan öğrenciler, pratik çözüm yolları, kavramsal olarak öğrenme gibi her konunun en önemli noktalarını öğrenerek soruları daha hızlı çözüyorlar. Bunlarla beraber özel ders YKS Fizik için alındığında sadece fizik konusunda değil fiziğin dilini oluşturan matematik ve geometri konularını da bu destek sayesinde çok iyi öğrenebilirsiniz.

Neden İngilizce Fizik Özel Ders OkuldanEve.com’dan Alınmalıdır?

Bazı kolejlerde ilköğretim 6. sınıftan itibaren ve lise eğitimi boyunca Fizik dersleri İngilizce olarak verilmektedir. Öğrencinin İngilizce eğitim verilen bu derslerinde adaptasyon sıkıntısı çektiği görülmektedir. Fizik literatürünün kavramları ile yeni tanışıldığı ve dersin dilinin İngilizce olduğu gerçeği bu sıkıntıların sebeplerine temel oluşturmaktadır. Bununla birlikte derslerde kopmalar görülebilmekte ve bu durum sınavlarda düşük notlara yol açabilmektedir. OkuldanEve.com un Boğaziçili eğitim koçları bu tarz eğitim veren kolejlerin eğitim sistemlerine hakim olduğu için İngilizce Fizik özel ders hizmetiyle öğrenciye uygun değişik öğrenme yaklaşımları sunarlar. İngilizce Fizik özel dersinin amacı, öğrencinin akademik literatürünü geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve öğrenciyi uygun dokümantasyonlarla desteklemektir. Bunun haricinde okul sınavlarında da öğrencinin hedefledikleri notları almasında OkuldanEve.com un Boğaziçili hocaları İngilizce Fizik özel ders hizmetiyle ona yol gösterir.

Neden Fizik Özel Ders OkuldanEve.com’dan Alınmalıdır?

OkuldanEve.com’un eğitim konusunda uzmanlaşmış ve Fizik özel ders alanında farklı öğrenim metodlarıyla öğrenciye ders vererek tecrübe kazanmış Boğaziçili ailesi, eğitim koçluğunu bu dersin tecrübesi ile harmanlayarak sizlere sunmaktadır. Öğrencinin anlama seviyesine uygun stratejiler üreterek, eğitimde kalite anlayışı prensibiyle çözümcü yaklaşımlar getirmektedir. Geliştirilmiş geri bildirim sistemiyle öğrencinin günden güne gelişimi izlenir ve öğrenci-aile-hoca üçgeni sayesinde güçlü bir analizi yapılmış olur.