Bu yazımızda AYT Geometri konuları ve soru dağılımı hakkında detaylı bir içerik hazırladık. Öncelikle, üniversiteye giriş sınavlarında geometri AYT Matematik testinin içinde yer almaktadır.

AYT Geometri konuları da aynı şekilde 2021 AYT Matematik içinde yer almaktadır. AYT Geometri konuları ve soru dağılımı ile ilgili bilgiler ÖSYM’nin herhangi bir açıklaması olduğunda tekrardan güncellenecektir.

Bunlarla birlikte, öğrencilerimizin AYT Geometri konuları ve soru dağılımı hakkında:

YKS AYT Geometri konuları nelerdir?
AYT Geometri konuları ve TYT Geometri konuları arasındaki farklar nelerdir?
Mat 2 Geometri konuları nelerdir?
AYT Geometri kaç soru çıkıyor?

gibi sorularının cevabını bu yazımızın içerisinde belirttik.

 1. Üçgen
 2. Doğruda ve Üçgende Açılar
 3. Dik Üçgen
 4. Özel Üçgen
 5. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 6. Açı Kenar Bağıntıları
 7. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 8. Üçgende Açıortay
 9. Üçgende Kenarortay
 10. Üçgende Alan
 11. Analitik Geometri
 12. Özel Dörtgenler
 13. Çokgenler ve Düzgün Çokgenler
 14. Paralelkenar
 15. Deltoid
 16. Eşkenar Dörtgen
 17. Kare
 18. Dikdörtgen
 19. Yamuk
 20. Çemberde Açı
 21. Çemberde Uzunluk
 22. Dairede Alan
 23. Katı Cisimler
 24. Çemberin Analitik İncelemesi

YKS AYT GEOMETRİ KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Konu Adı

2017 (LYS)

2018 (AYT)

2019 (AYT)

Üçgenler

7

1

1

Çokgenler

2

Paralelkenar – Eşkenar Dörtgen

1

1

Dikdörtgen

Kare

2

Yamuk

1

1

Çemberde Açı

1

Çemberde Uzunluk

Dairede Alan

2

1

Katı Cisimler

3

2

1

Analitik Geometri

3

3

1

Dönüşümler

1

Çemberin Analitik İncelemesi

1

1

1

Toplam

30

11

8

AYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Geometri konuları birkaç konu haricinde TYT Geometri konuları ile aynıdır. Farklı olan konular: katı cisimler, analitik geometri ve çember analitiğidir. Bu konuların bir kısmı 11. sınıf geometri konularından diğer bir kısmı ise 12. sınıf geometri konularından gelmektedir. Kısaca AYT Geometri konuları bütün lise geometri konularını kapsamaktadır.

Detaylı bir şekilde incelediğimizde AYT Geometri soruları, TYT Geometri sorularına göre bir tık daha zor olduğunu görmekteyiz. Bu soruları zor yapan özellikler. konunun içerisinde detay bilgileri kullanarak soruyu çözme ve soyut düşünerek somut olarak soruyu yorumlama bir diğer ifadeyle sorunun üzerinde ekstra şekil kullanma veya sorunun istediği şekli çizmedir. Haliyle eklenen konuları da hesaba kattığımız vakit öğrenciler için AYT Geometri konularını halledebilmek için sıkı ve etkili bir çalışma metodu izlenmesi gerekmektedir.

AYT Geometri konularını 5 kısma ayırabiliriz. Bunlar: üçgenler, çokgenler ve dörtgenler, çemberler ve daire, katı cisimler ve son olarak ise analitik geometri ve çember analitiğidir.

Üçgenler Konusundan Kaç Soru Gelmektedir?

Buradan her sene en az 1 soru gelmektedir. Bazı yıllarda soru sayıları 2-3 iken bazı yıllarda soru sayıları 7-8’e kadar çıkmaktadır. Son 3 yıla göre değerlendirdiğimizde bu kısmın sınavdaki ağırlığı yüzde 10 – 15 kadardır. Bu kısımdan aksi bir durum olmadığı müddetçe her sene soru gelecektir diyebiliriz.

Çokgenler ve Dörtgenler Kısmından Kaç Soru Sorulmuştur?

Her ne kadar bu konular 10. sınıf geometri konuları arasından olsa da AYT Geometri konuları bütün lise geometri müfredatını içerdiği için bu kısımdan soru sorulmaktadır. Bu konulardan her sene en az 2 soru gelmektedir. Buranın sınavdaki ağırlığı yüzde 20 – 30 civarlarında seyreder ve her sene bu kısımdan soru sorulmuştur. Buradan sürpriz bir durum olmadığı müddetçe her sene soru gelecektir.

Çember ve Daire Konularından Kaç Soru Çıkar?

Çember ve daire konuları hem TYT Matematikte hem de AYT Matematikte çıkmaktadır. Geçmiş bazı senelerde bu konulardan 1-2 tane soru gelmişken bazı yıllarda ise 3-4’e kadar çıkmaktadır. Bu konular sınavın yüzde 15 – 20’lik kısmını oluşturur. Bazı öğrencilerin sınavlarda bu konuların sorularını zor olduğu için denemelerde veya sınavlarda boş bıraktığını gözlemlemekteyiz.

Katı Cisim Konusundan Kaç Soru Gelmektedir?

Katı cisim konusu 11.sınıf geometri konularından birisi olup her sene en az 1-2 adet soru gelmektedir. Bu konunun sınavdaki ağırlığı yüzde 15 – 20 civarlarında seyretmektedir. Gelecek senelerde de katı cisim konusundan soru gelecektir.

Analitik Geometri ve Çember Analitiği Konularından Kaç Soru Gelmektedir?

AYT Geometri konuları arasında yer alır. Geçmiş yılların sınav sorularını incelediğimizde çember analitiğinden her sene 1 adet soru gelmiştir. Aynı şeyi analitik geometri konusu için söyleyemeyiz. Bazı senelerde analitik geometri sınavın yüzde 40’lık bir kısmını oluşturmuştur. Bu demek oluyor ki sınavın büyük bir ağırlığı bu konudan gelmiştir. Bu yüzden bu konudan neden fazla soru sorulduğuna kafa yormak yerine, bu konuya çalışmaya odaklanmanızı tavsiye ederiz. Kısacası her sene bu konudan soruların geleceğini söyleyebiliriz.

AYT Geometri Konuları ve Soru Tipleri

AYT Geometri soru tipleri konunun içindeki detay bilgileri kapsayan, bilgiyi kullanarak soruları çözebileceğiniz sorulardan meydana gelmektedir. Sadece bilgiyi kullanmanızın yanında, soyut düşünebilme ve soruyu algılama olarak detaylandırabiliriz.

TYT Geometri konularının büyük bir kısmı AYT Geometri konularını kapsamaktadır. Örneğin üçgenler konusu hem TYT’de hem de AYT’de mevcuttur. Fakat soru sorulma biçimi TYT’ye göre farklıdır. AYT’de üçgen sorularını çözebilmek için sadece üçgenin özelliklerini kullanmanız yeterli olmayacaktır. AYT Geometri konularına çalışırken önce konu anlatım kısmını halletmenizi sonrasında gerekli ve yeterli pratik yapmanızı ve en sonunda ise normalin dışında diye nitelendirdiğimiz katlama, döndürme ve yer değiştirme tarzındaki soruları çözerek halletmenizi tavsiye ederiz. Aynı şekilde bu durum çokgenler ve dörtgenler konusu için de geçerlidir. Hatta bu konuların sorularını incelediğimizde sözel olarak ifade edilen soruları şekil çizerek çözmeniz gerekmektedir.

İyi Bir Matematik Temeli = İyi Bir Geometri

Katı cisimler konusundaki sorular; yeni nesil soru tipi dediğimiz günlük hayattan örneklerin yer aldığı ve karekök ve çarpanlara ayırma ve özdeşlik gibi konuları içeren komplex bir yapıya sahip sorulardır. Bu durum açıkçası bu konulara hâkim olmayan öğrencilerin en çok yaşadığı sıkıntılardan birisidir. Aynı zamanda gerektiği yerde trigonometriyi kullanacağınız sorular da bulunmaktadır.

Çember ve daire, analitik geometri ve çember analitiği sorularında diğer geometri sorulara nazaran bilgi ağırlıklı soruların geldiğini görmekteyiz. Çoğu öğrenci AYT Geometri konuları arasından nasıl bir çalışma metodu uygulayacağını bilmemektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak bu konulara vakit harcamazken diğer konulara yani üçgenlere ve dörtgenlere daha fazla çalıştıklarını gözlemleriz. Burada da olduğu gibi bu konuların kendine has çalışma mantığı vardır. Özellikle bu konulara ağırlık vermenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu konuların, sınavın yüzde 50’lik kısmını oluşturduğunu vurgulamak isteriz. Başlangıçta bu konuların sorularını çözerken yanlış yapmanız gayet normal bir durumdur. Sizden bu durumda mutlaka yardım almanızı ve yapamadığınız/anlamadığınız noktalarda bu işin uzmanı olan geometri öğretmenlerindan veya danışmanlarından yardım almanızı tavsiye ederiz.

Son olarak bu yazımızda sizlerin bu süreçte nasıl yol izlemeniz gerektiği ile hem sayısal verileri kullanarak hem de tecrübelerimizi sözel bir biçimde ifade ettik. AYT Geometri konularının çalışma stratejisini okuldaneve.com olarak Boğaziçililerden AYT Geometri özel ders hizmetiyle oluşturabilirsiniz. Yazıyı Bernard Russell’ın güzel bir sözüyle noktalayım:

Tırtılın “dünyanın sonu” dediğine, usta “kelebek” der.