IB Kimya Nedir? Bu Ders Öğrencilere Hangi Kazanımları Sunar?

IB Kimya dersini alan öğrencilerin, uluslararası seviyede Kimya bilimini uygulamalı olarak deney – gözlem metoduyla öğrenmesi amaçlanır. Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim yaklaşımı sunarak onların gelişen bilim ve teknolojiye ayak uydurmasına öncülük eder. Öğrenciler IB Kimya derslerinde, analitik kimyayı, kimyasal reaksiyonlar bağlamında deney yapmayı, analiz etme ve eleştirel düşünmeyi ve rapor hazırlama gibi bilimsel basamakları öğrenir. Maddenin yapısını, atomların ve moleküllerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek bilimsel düşünme alt yapısının kazanır.

IB Kimya dersini alan öğrencilerden Lab Report (Laboratuar Raporu), sınıf içi araştırma ödevleri diyebileceğimiz Internal Assesment (İçsel Değerlendirme) ve Extended Essay (Bitirme Tezi) gibi ağır sorumluluk gerektiren çalışmaların üstesinden gelmeleri beklenir. Çünkü bu çalışmalar öğrencilerin ilerideki akademik hayatları ve mühendislik, tıp, kimyagerlik, eczacılık gibi mesleklere hazırlanmaları için ışık tutmaktadır.

Neden IB Kimya Özel Ders SL (Standart Level – Standart Seviye) OkuldanEve.com’dan Alınmalıdır?

IB Kimya SL dersinde atom yapısı, periyodik toblo, kimyasal bağlar ve yapısı, kimyasal tepkimelerde hız, enerji, denge, asit-baz, redox tepkimeleri ve organik kimya gibi konuları temel seviyeden aktarılır. Laboratuar çalışmaları, deney raporlarını hazırlama gibi aşamalarıyla öğrenciye büyük bir yük ve sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluklar zaman zaman öğrencilerin çok vaktini almakta ve onları bunaltabilmektedir.

OkuldanEve.com ailesi olarak IB Kimya özel ders hizmetimizi, bu alanda kendini geliştirmiş ve tecrübe kazanmış Boğaziçili özel ders hocaları ve eğitim koçları aracılığıyla vermekteyiz. Boğaziçililerden IB Kimya özel ders alan öğrencilerimize;

  • Derste anlamadığı noktaları ve konuları en ince detaylarıyla ve farklı kolay öğrenme metodlarıyla çok iyi bir biçimde öğrenmelerine,
  • Ekstra soru kaynakları ve dokümanları sağlayanak IB Kimya dersinin bütün sınavlarına (quiz, mock, grade ve okul içi) hedefledikleri puanları almalarına,
  • Internal Assesment (İçsel Değerlendirme), Lab Report (Laboratuar Raporu) ve Extended Essay (Bitirme Tezi) gibi ödevlerinin hazırlanmasına,
  • Bireysel çalışmaları esnasında konunun püf noktalarının ve kısayollarının nasıl bulunacağını, kimyasal tepkimeler ve hesaplamalar gibi kimya dersi için iyi temel gerektiren noktalarda ipuçlarını elde etmeyi öğreterek zamandan tasarruf etmelerinde ve zamanı verimli kullanmalarına

katkıda bulunmaktayız.

Neden IB Kimya Özel Ders HL (High Level – İleri Seviye) OkuldanEve.com’dan Alınmalıdır?

IB Kimya HL dersinin yapısını incelediğimizde IB Kimya SL dersinde görülen konuların daha detaylı bir biçimde aktarılmasıyla birlikte ve laboratuar çalışmalarının da daha fazla öneme sahip olduğunu görmekteyiz.

IB Kimya HL dersini alan öğrencilerden günlük hayatta gözlemlediğimiz kimyasal olayları bilimsel olarak incelemeleri ve günümüzdeki teknolojiyi doğru ve etkin bir biçimde kullanmaları istenmektedir. Bu durum hem kimya dersini sevmekle kalmayıp disiplinli ve düzenli bir çalışmayı hem de analitik düşünme yeteneklerini istenen seviyede kullanmayı gerektirmektedir.

OkuldanEve.com’un IB Kimya özel ders HL hizmeti ile tecrübeli ve profesyonel olan Boğaziçili özel ders hocaların ders almış olacaksınız. Aile - okul - öğrenci üçgenini çok iyi bir biçimde iyi yöneten ekibiyle OkuldanEve.com’dan IB Kimya özel ders HL alan öğrencilere;

  • Anlamakta zorluk çekilen noktaların kavranması ve stratejik yaklaşımlar ile konunun derinlemesine öğrenilmesinde,
  • Projeler, ödevler, Internal Assesment (İçsel Değerlendirme), Extended Essay (Bitirme Tezi) ve Lab Report (Laboratuar Raporu) gibi ciddi emek ve sorumluluk gerektiren işlerde,
  • IB’nin Kimya ile ilgili bütün sınavlarına yönelik (quiz, mock, grade ve okul içi), konuyu pekiştirme ve soru çözüm metodlarında pratik kazanma için fazladan kaynak ve soru sağlanmasında,
  • Sınav kaygısı, zaman yönetimi, verimli çalışma gibi konularda

yardımcı olmaktayız.

IB Kimya özel ders desteğinin sürekli bir biçimde alınması sonucunda öğrencilerin birkaç hafta içinde kalıcı başarıya ulaştığı gözlemlenmiştir. OkuldanEve.com ailesinin IB Kimya özel ders hizmeti ile Boğaziçiliden IB özel ders ayrıcalığını yaşamak isteyen tüm veli ve öğrencileri bekliyoruz.