LGS nedir, LGS özel ders almak size neler kazandırır gibi soruların cevaplarını bu yazıda bir araya getirdik. Bu yazıyı okuduktan sonra LGS özel ders almak isteyeceksiniz!

LGS Nedir?

TEOG'un yerine gelen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 2018-2019 yılından itibaren uygulanacak. Sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilerinin yerleşme puanının yüzde 70'i sınavdan, yüzde 30'u ise diploma notundan oluşacak. Merkezi sınav kalkacak ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını yapacak. Sorular ise MEB'in soru havuzundan seçilecek.

Tabi bu sistem hemen gelemeyeceği için 2017-2018 eğitim yılı geçiş yılı kabul edildi ve merkezi bir sınavla yerleştirme yapılmasına karar verildi. Yine aynı şekilde yüzde 70 sonav puanından yüzde 30 ise diploma notundan gelecek puanlarla yerleştirme yapılacak. Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve sırasıyla diğer okullara bu şekilde tercih yapılacak. Merkezi sınavla son kez yerleşim bu şekilde olacak. 2019 ve sonrasında ise yerleşemeyenler veya sınava girmeyenler yapacakları tercihler ile en kötü evinin yakınındaki liselerden birine gidecekler.

Merkezî Sınav Nedir?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan sınava merkezî sınav denir. MEB LGS kısaltması yerine kılavuzda bu ifadeyi kullanmayı tercih etmiş olsa da öğrenci ve velilerin hala LGS tabirini kullanacağını düşünüyoruz. Yayınevleri tarafından basılan kitaplarda halen LGS yazmasının da bunda etkisi büyük.

MSP Nedir?

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanına denir.

LGS'de - Merkezî Sınavda Kaç Soru Sorulacak?

Bu konuda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın ifadelerini aynıyla buraya aktaralım: "20 fen, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 da yabancı dilden soracağız. TEOG da çıkan sorular da bu dağılıma eşitti. 135 dakika verilecek. İki oturumda olacak. 90 soru 135 dakikada yanıtlanacak."

Yayınlanan kılavuza göre;

  • İki oturumda yapılacak olan sınavın ilk oturumu 2 Haziran Cumartesi günü 09:30'da ikinci oturumu aynı gün 11:30'da başlayacaktır.
  • İlk oturum yani birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm olan 40 soruluk sayısal alanın süresi ise 60 dakika olacaktır.
  • İlk iki maddeden anladığımıza göre ilk oturum 09:30-10:45 arası olacak, ikinci oturumsa 11:30-12:30 arasında olacaktır.
  • Dolayısıyla oturumlar arasında öğrencilerin dinlenmesi ve kafalarını toplaması için 45 dakikalık bir ara verilecektir.
  • Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.
  • Birinci bölümde; Türkçe 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil 10 olmak üzere toplam 50 soru sorulacak ve süre 75 dakika olacaktır.
  • İkinci bölümde ise; Matematik 20, Fen Bilimleri 20 olmak üzere toplam 40 soru sorulacak, süre ise 60 dakika olacaktır.
  • Soruların puan katsayıları; Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 ve Yabancı Dil 1 şeklinde olacaktır.
  • Merkezî Sınavın sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde MEB'in sitesinden ilan edilecektir.
  • MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI (Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları) MEB'in kılavuzunda yayınlanmıştır.

MEB'in Örnek LGS Soruları Nasıl Değerlendirilmeli?

MEB'in yayınladığı örnek soruları incelediğimizde TEOG sistemindeki sorulardan çok farklı olduğunu görmekteyiz. Zira sorular basit işlemler ve formül ezberleriyle yapılabilecek sorulardan ziyade öğrencinin soyut düşünmesini gerektiren hatta zeka testlerinde sorulabilecek soruları andıran sorulardan oluşmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta MEB'in sınavda böyle sorular "da" sorabileceğini göstermek adına bu soruları yayınlamasıydı. Dolayısıyla, sınavda sorulacak 20 sorunun en fazla 3-4 tanesinin mantık sorularından oluşacağını öngörmekteyiz. Bu mantık sorularını rahatça çözebilmek için en azından bir kitabın bitirilmesini öğrencilerimize tavsiye ediyoruz.

Kılavuzdaki ifade soruların niteliğini anlamak adına oldukça önemli:

"Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır."

MEB sınavla alacağı nitelikli okullara yönelik yapacağı bu sınavda eleyici sorular sormaktan çekinmeyecek. Burada bize göre dikkat edilmesi gereken en önemli husus, farklı kaynaklardan soru çözümü ve denemelere ağırlık verilmesidir. Zira birçok öğrencinin zorlanacağını düşündüğümüz mantık soruları çok başka şekillerde gelebiliyor. Bu noktada farklı yayınların farklı soru tiplerine aşina olunabilmesinin hayati bir önem arz ettiğini söylememize gerek yok! Peki piyasada bu kadar kaynak varken ve sınava da hazırlanılması gereken süre belliyken öğrencilerin planlı ve programlı bir şekilde ilerleyebilmeleri ve farklı kaynaklardan verimli bir şekilde çalışabilmeleri nasıl mümkün olacaktır? Bu sorunun cevabı: Profesyonel bir yardımcı eşliğinde LGS özel ders ve eğitim koçluğu almak!

LGS Özel Ders Gerekli Mi?

Yeni sistemin getirdiği belirsizlikler ve sözel-sayısal mantık sorularıyla ilk defa karşılaşılacak olması gibi sebepler LGS özel ders almayı oldukça kritik hale getiriyor. Yüzde 10'luk bir dilimi sınavla nitelikli okullara sokmak isteyen MEB sorularını seçici soracağından öğrencileri ciddi bir yarış bekliyor olacaktır. Bu yarışta daha önce birçok öğrenciyi böyle sınavlara hazırlamış bir hocanın eşliğinde LGS özel ders alarak öne geçmek mümkün.

Mantık sorularını kapsamayan bir müfredat ile 8. sınıfa gelen öğrencilere bu tarz soruları çözmenin pratik yollarını anlatan bir LGS özel ders hocası da sınav süresini verimli kullanma noktasında ciddi faydalar sağlayacaktır. Bahsettiğimiz mantık sorularının temel yapısını bilen bir hoca vereceği taktiklerle öğrencinin 4-5 dakikada çözebileceği bir soruyu 2-3 hatta 1 dakika civarında çözebilmesini sağlayabilir. Bu sebeple bu yıl LGS özel ders almak LGS'ye hazırlanan öğrencinin yapabileceği en mantıklı hamlelerden biridir. Peki İstanbul'dayım ama nereden alacağım bu dersi, nasıl güveneceğim mi diyorsunuz? Cevap: OkuldanEve.com

LGS Özel Ders Neden OkuldanEve.com'dan Alınmalıdır?

Öncelikle, 8. sınıf çok kritik bir sınıf. Öğrencilerin hayatlarında psikolojik açıdan olgunluk aşamalarında oldukları, çalkantılı ve lise öncesinde yer alan önemli bir dönem. Önlerindeki 4 yıllık lise dönemini verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri tabi ki hangi liseye gittikleriyle yakından ilgilidir. Ancak ilk 8 yılda belirli bir çalışma birikimi alamamış, çalışma alışkanlığı kazanamamış ve çalışma yöntemleri ve stratejileri konusunda yetersiz olan bir öğrenci kaliteli bir liseye gitse dahi lise hayatında sıkınıtı yaşayabilir. Bu sıkıntının gideceği üniversiteyi ve tabi hayatını etkileyeceği de yadsınamaz bir gerçektir. Açıkçası çalışma alışkanlığı bu yaşlarda yani 14-15'li yaşlarda kazanılmadığında öğrenciyi lisede daha sancılı bir süreç bekler. "Ağaç yaşken eğilir" atasözünde de bu gerçeğe işaret edilir.

İşte öğrencilerinin bu kritik dönemlerinde karşılaştıkları her öğretmen/hoca da onlar için çok önemlidir. Öğrencilerin sağlıklı bir yönlendirme ve rehberliğe en çok ihtiyaç duydukları bu dönemde, okuldaki öğretmenleri dışında ek takviye almak istediklerinde yani özel ders veya eğitim koçluğu almaya karar verdiklerinde yine çok dikkatli bir seçim yapmaları gerekir. Bu noktada OkuldanEve.com'un Boğaziçi Üniversitesi ekolüne sahip, deneyimli ve profesyonel hocaları İstanbul'da verdikleri özel ders ve eğitim koçluğu hizmetleriyle başarınıza başarı katabilir. Öğrenciye yönelik bir program sunma, veli-öğrenci-hoca iletişimi konusunda hassas davranma ve çalışma alışkanlığını kazanma gibi konularda alabileceğiniz en verimli sonuçlara OkuldanEve.com'un değerli Boğaziçili hocalarıyla ulaşabilirsiniz.