IB Fizik Nedir? Bu Ders Hangi Kazanımları Sunar?

Fizik bilimi evrenin işleyişini atom altı parçacıklardan uzaysal boyutlara kadar inceleyen bununla birlikte deney ve gözlem metodu kullanarak açıklama yapan bir bilim dalıdır. IB Fizik SL (Standart Level – Standart Seviye) & IB Fizik HL (High Level – İleri Seviye) öğrencilere bilimsel gözlem yapma, modelleme oluşturma ve teori kurma becerilerini uluslararası seviyede öğretmeyi amaçlar. Laboratuar, gözlem, araştırma ve proje yapma bu dersin öncelikleridir. IB Fizik dersini alan öğrencilerin özgün ve doğru literatürde bilimsel makale yazımı için MLA (Modern Language Association – Modern Diller Kuruluşu) formatını kullanması şart koşulmuştur.

Neden IB Fizik Özel Ders SL (Standart Level – Standart Seviye) OkuldanEve.com’dan Alınmalıdır?

IB Fizik SL dersi öğrencilere temel fizik biliminin anlaşılması için gerçek hayatta karşılaştığımız hareket, dinamik, elektrik, optik ve temel seviye kuantum fiziğini anlayabilme, algılayabilme ve formülize edebilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.

OkuldanEve.com ailesi olarak alanında yıllardır etkin ve tecrübeli Boğaziçili eğitim koçları tarafından IB Fizik SL dersini alan öğrencilerin ağır ve önemli sorumluluklarına yardımcı olmakta ve yaşamakta oldukları sıkıntılara analitik ve eleştirel yaklaşarak öğrencinin ihtiyaçlarına uygun IB Fizik özel ders SL hizmetini vermekteyiz.

 • IB özel dershizmetimiz sayesinde öğrencilerin okulda anlamadığı konular ve sorular noktasında duruma stratejik metotlarla yaklaşarak dersi anlamaya yönelik çözümler üretiyoruz ve öğrencilerin IB Fizik SL dersi konularını kalıcı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı oluyoruz.
 • IB müfredatı MEB müfredatına göre taban tabana farklılıklar içerdiği için öğrencilerin yaşamakta olduğu adaptasyon problemlerini en kısa zamanda çözerek okul derslerinde daha aktif olmalarını sağlıyoruz.
 • En önemlisi, IB Fizik SL dersini sevdirmeye yönelik çalışmalarla bunun zor bir ders olmadığı farkındalığını IB Fizik özel ders SL ile öğrencilerimize kazandırıyoruz.
 • Öğrenciler ile birebir özel ders esnasında IB Fizik SL dersinin kısa yollarını göstererek; nereden geldiğini gösteren çalışmalar yaparak; formülleri, tanımları ve konunun ana hatlarını içselleştirmesine yardımcı olarak öğrencilerin kendi kendilerine mantık yürütme yapmayı kısa bir süre içinde gerçekleştirmelerinin yollarını gösteriyoruz.
 • IB Fizik özel ders çalışmalarımızda öğrencinin ihtiyacına yönelik ekstra soru ve döküman (konu anlatımı) hazırlayarak hem IB okul sınavlarındaki başarılarında hem de IB GPA’lerinde artış göstermelerine olanak sağlıyoruz.
 • IB Fizik özel ders SL alan öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunarak Lab Report (Laboratuar Raporu), Internal Assesment (İçsel Değerlendirme), Extended Essay (Bitirme Tezi) gibi yapılması zor ve ciddi sorumluluk isteyen işleri daha kısa sürede doğru ve özgün bir biçimde bitirmelerine yardımcı oluyoruz.
 • Bunlarla birlikte IB Fizik özel ders alan öğrencilerimiz ile; değişik soru çözüm yaklaşımlarının yanında zaman ve stress yönetimi, IB Fizik sınav stratejileri gibi konularda koçluk yaparak Mayıs ve Kasım ayındaki sınavlara hazırlık noktasında hizmet sunmaktayız.

Neden IB Fizik Özel Ders HL (High Level – Yüksek Seviye) OkuldanEve.com’dan Alınmalıdır?

IB Fizik HL; IB’nin ikinci senesinde ağırlıklı olarak Fizik dersinin hareket, dalgalar, atom fiziği, çekirdek ve atom altı fiziği, elektrik, manyetizma gibi konularının ileri düzeyde verildiği ve büyük bir titizlilik ile dikkatli bir çalışma gerektiren bir derstir. Bu dersin öğrencilere verdiği en önemli kazanımlar, Fiziğin diğer bilim dallarıyla olan ilişkilerini keşfetmeleri ve kültürel olarak uluslararası seviyede yüksek farkındalık kazanmalarıdır.

IB Fizik özel ders HL hizmetimizi OkuldanEve.com ailesindeki alanında tecrübeli ve güvenilir Boğazçili özel ders hocaları ve eğitim koçları tarafından alan öğrencilere:

 • IB Fizik HL derslerinde konuyu anlamama noktasında yaşadıkları kısır döngüyü kırmalarında,
 • Okulda verilmiş olan ödev ve projeleri yapmalarında,
 • Extra soru ve doküman hazırlayarak farklı çözüm yolları keşfetmelerinde
 • Analitik ve eleştirel düşüncelerini geliştirerek, Lab Report (Laboratuar Raporu), Internal Assesment (İçsel Değerlendirme) ve Extended Essay (Bitirme Tezi) yazımlarının gelişmesinde ve yüksek puan almalarında yardımcı oluyoruz.
 • Bunlarla birlikte IB Fizik özel ders HL alan öğrencilerimiz ile; değişik soru çözüm yaklaşımlarının yanında zaman ve stress yönetimi, IB Fizik sınav stratejileri gibi konularda koçluk yaparak Mayıs ve Kasım ayındaki sınavlara hazırlık noktasında hizmet sunmaktayız..

Son olarak, yıllardır edinilen tecrübelerde, IB Fizik özel ders HL hizmetini sürekli bir şekilde alan öğrencilerin kısa süre içinde başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Sınavdan sınava özel ders alan ya da sadece ödev gibi bazı durumlarda IB Fizik özel ders alan öğrencilerde ister istemez başarının sürekliliği sağlanamamıştır. Boğaziçililerden IB Fizik özel ders almak isteyen tüm veli ve öğrencileri bekliyoruz.