Bu yazımızda 2020 AYT sorularının analizini yaptık. Ağırlıklı olarak çıkan soru tiplerinin nasıl olduğu ile ilgili size bilgi verdik. Hatta sizden gelen;

2020 AYT soruları zor mu?
2020 AYT soruları kolay mı?
2020 AYT soruları nasıldı?
2020 AYT sorularını nasıl değerlendirmek gerekir?

gibi soruların cevaplarını derledik. Yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz.

2020 yılının Mart ayının ortalarına doğru Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildikten sonra Türkiye’de yüz yüze eğitimden online eğitime geçildi. Bunlarla birlikte kurslar, etüt merkezleri ve özel derslerde de online eğitim tercih edildi. Yaşadığımız bu süreç, normal bir süreç olmasa da yine de teknolojinin vermiş olduğu imkanlar dahilinde çalışmalar yapıldı. Evde ders çalışan öğrencilerin büyük bir kısmı pandemi sürecinde konsantre sağlayamazken, diğer kısım öğrenciler için bulunmaz bir nimet oldu. Çünkü vakit olarak yaklaşık 3,5 aylık bir süreçte evde ders çalışma kampına dönüştürüldü. Bazı öğrencilerimiz bu süreci çok iyi yöneterek bu süreçten kazançlı bir şekilde çıkmayı başarmışlardır.

Bu durumların doğal bir sonucu olarak verimli bir şekilde ders çalışan bazı öğrenciler için 2020 YKS, her testin birkaç tane ilginç ve değişik soruları haricinde, normal zorlukta deneme sınavı seviyesindedir.

Pandemi ile birlikte sınav sistemininde değişiklik yapılmadı. Sadece sınavda çıkacak konular düzenlendi. Özellikle, MEB’in 4 nisan 2020 tarihli açıklamasına göre 12. sınıf 2. dönemde görülen konuların haricinde bütün konulardan öğrencilerin sorumlu olacağı bildirildi. 2020 YKS bu bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Bununla birlikte 2020 YKS’ye yaklaşık 2.500.000 insan girmiştir.

2020 YKS Soru tipleri başlıklar halinde;

Bilgiye dayalı soru: Konuların içerisindeki bilgiyi kullanarak yapabileceğiniz soru tarzıdır. Soruda istenilen bilgiye sahipseniz soruyu rahatlıkla çözebileceğiniz sorulardır. Hatta fizikte formülü kullanma, matematikte özelliği öğrenme ve sözel derslerdeki konunun detaylarını bilgiye dayalı soru tipini kapsamaktadır. O yüzden öğrencilerin sınavdan sonra rahatlıkla hatırlayabildiği soru tipleridir. Öğrencilerin bu soruları yaptığında sorunun doğruluğu konusunda emin olduğunu görmekteyiz.

Öncül soruları: Öğrencilerin en çok kaçınmak istediği soru tipidir. Soruyu çözdükten sonra işaretlenen şıkkın doğru olup olmadığı konusunda sürekli töhmet altında bırakması gibi özelliklerinden dolayı sınavda öğrenciyi strese sokar. Geçmiş yılların sorularını incelediğimizde en fazla iptal edilen soru tipleridir. Çünkü verilmiş yargıların tartışmaya açık olması veya yargıların yanlış bilgi içermesi olasıdır. Bu tarz soruların cevabı; yalnız I, II ve III hatta bazı senelerde “II veya III” şeklindedir.

Yeni nesil soruları: Çoğunlukla sayısal testinde çıkan soru tipidir. Bu tarz soruların özelliği; günlük hayatla ilişkili olması, hem işlem yapmanızı hem de analiz etmenizi gerektiren sorulardan meydana gelmesi, geometri sorularında ise katlama, ekleme ve çıkarmadan oluşmasıdır.

Deney soruları: Analiz sorularına benzemektedir. Genellikle fen ve sosyal 2 testinin psikoloji testlerinde karşımıza çıkan soru tarzıdır. Deneyin içeriği ile ilgili sorular ağır basmaktadır. Bu yüzden, yukarıda dediğimiz dersleri çalışırken konu ile ilgili yapılan deneyleri öğrenmeniz soruyu çözmede faydalı olacaktır.

Analiz soruları: Öncelikle yoruma dayalı soru tipi ile karıştırılır. Ağırlıklı olarak sözel testinde, az da olsa sayısal testinin bazı sorularında karşılaşılan soru tarzıdır. Genellikle sorunun içinde bilgi verilir (paragraf sorularındaki gibi) ve o bilgiyi kullanarak sizden sorunun vermiş olduğu yönerge (doğrudur, söylenemez, kesinlikle ve anlaşılabilir) ile cevaplamanız beklenir.

Yoruma dayalı soru tarzı: Genellikle klasik sınavlarda sorulan soru tarzıdır. Soruda yazılan bilgileri kullanarak kendinizin bir fikre ulaşmasını isteyen sorulardır. Test sistemine uygun değildir. Kısacası soruları cevaplamanızda yorumunuz veya fikriniz merak edilmektedir.

2020 AYT Edebiyat ve Sosyal Bilimler - 1 Testi Sorularının Analizi

2020 AYT Edebiyat ve Sosyal Bilimler sınav kitapçığının ilk testidir. İlk 6 soru, TYT Türkçe’de çıkan paragrafta anlam sorularıdır. Okumayı seven ve analiz edebilen dikkatli öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardır.

Devamında, 14 adet Edebiyat sorusu sorulmuştur. 2020 AYT Edebiyat konuları arasından ağırlıklı olarak divan edebiyatı ile ilgili bilgi ve eser-yazar şeklinde sorular gelmiştir. Diğer edebiyat konuları; İslamiyet öncesi edebiyat, Tanzimat edebiyat ve Cumhuriyet edebiyatıdır. Bu konularından geçmiş yıllara oranla daha az soru gelmiştir. Öte yandan, edebi eserlerin yapısını inceleme yani bir ifadeyle şiirin yapısı, kafiye redif uyumu, düz yazı özellikleri, sözlü sanatları bulma tarzındaki diğer edebiyat konularından sorular gelmiştir.

Tarih sorularında ağırlıklı olarak inkılap tarihinden gelmiştir. Bilginizi kullanarak yapabileceğiniz soru tarzıdır.

Coğrafya sorularında ise ağırlık olarak beşeri coğrafya dediğimiz insan, toplum, çevre gibi son dönemin özellikle dünya ve çevre ile ilgili popüler olan genel kültür olarak seviyesi üstün bireylerin çözebileceği tarzda sorular vardır.

2020 AYT Sosyal Bilimler 2 Testi Sorularının Analizi

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bilgiye dayalı sorular ağırlıktadır. Bilgi ve analizin bir arada olduğu bilgiden çıkarım yapıp yine eldeki bilgilerin kullanılarak cevap verilebilecek sorular da mevcuttur. Ağırlıklı olarak öncül soruları karşımıza çıkmaktadır. Zorlayıcı denilebilecek birkaç soru haricinde ortalama seviyede bir sınav olmuştur. Geçmiş yıllara nazaran soruların uzunluğunda bir azalma söz konusudur diyebiliriz. Mantık soruları daha sözel bir şekilde ifade edilmiş olup eleyici nitelikte sorulmuştur.

2020 AYT Matematik Soruları Nasıl? 2020 AYT Matematik Zor Muydu Kolay Mıydı?

Geçmiş yılların Matematik testinin ortalaması maalesef 5 net civarındadır. Açıkçası bu durum AYT matematiğin ne kadar zor olduğunu göstermektedir. Öğrenciler matematiğe ne kadar önem vermesi gerektiğini buradan anlamları lazım. Özellikle eşit ağırlık öğrencileri, AYT matematik yapmadan iyi bir yer kazanmaları pek mümkün değildir.

2020 AYT Matematik sorularını konu olarak incelediğimizde;

TYT kısmından 20 soru sorulmuştur. Bu soru tipleri; işlem gerektiren soru tipi veya öncül soru tipidir. Konular sırasıyla; sayılar, mutlak değer, kümeler ve bağıntı, polinomlar, permütasyon, kombinasyon, binom, karmaşık sayılardır. Açıkçası bu soruları çözmek için sadece bir kaynaktan çalışmak yerine değişik kaynakları çözen öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği sorulardır. Bazı sorularda öğrencilerin yaşamış olduğu en büyük sorun sorunun istediği şekilde işlemi yaptıktan sonra öncüllerle ikilemde bırakan sorulardır. 2020 AYT Matematik sorularında yeni nesil sorular yok denecek kadar azdır.

Trigonometri, logaritma, diziler ve seriler gibi konulardan 11 adet soru çıkmıştır. Genellikle konu ile ilgili yeteri kadar bilgiye sahip olmanız ve çok alıştırma yapmanızı gerektiren sorulardır. İşlem yeteneği güçlü olan öğrenciler eğer öğrenmiş oldukları bilgileri doğru kullanmışlarsa soruları rahatlıkla çözmüşlerdir. Geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda, bu seneki sorular daha fazla işlem gerektiren ve bilgi olarak da detaylara hakim olmanızı gerektiren sorulardan meydana gelmiştir.

Geometri konusunda ise bu sene hemen hemen her konudan eşit bir şekilde soru sorulmuştur. Yeni nesil geometri soruları 1 ya da 2 tanedir. Farklı kaynaklardan soru çözmüş ve geometri konularını konsept bilgiyi öğrenmiş öğrencilerin çözebileceği şekilde sorular sorulmuştur.

2020 AYT Fen Soruları Analizi

Fizik: Her konudan eşit bir şekilde dağılmış olup ağırlıklı olarak işlem soruları yerine bilgiyi analiz eden yani öğrenilmiş fizik yasalarını veya teorileri günlük hayatta nasıl uygulanacağını içeren şekilde sorular sorulmuştur. Ağırlıklı 11. sınıf fizik konuları çıkmıştır. Elektrik ve manyetizma konularından yaklaşık 6 adet soru gelmiştir. Diğer konulardan ise 8 adet soru gelmiştir. Bunların yanı sıra üniversite de görülen fizik sorularının hafifletilmiş versiyonları da sınavda çıkmıştır.

Kimya: 2020 AYT Kimya sorularını incelediğimizde işlem soruları ve bilgi gerektiren sorular sorulmuştur. Eğer ki 11. sınıf ve 12. sınıf ilk dönem kimya konularına hakim değilseniz, 2020 AYT kimya sorularını cevaplamada tereddüt yaşamanız normaldir. Özellikle AYT kimyada kavram yanılgısı dediğimiz istisnai durumları soruların içine yedirildiği soruların bol olduğunu görmekteyiz. Kısacası 2020 AYT Fen testindeki kimya soruları diğer senelerdeki çıkmış sorulara nazaran bilgiye dayalı daha çok soru gelmiştir.

Biyoloji: Geçmiş yıllara göre değerlendirdiğimizde bu seneki sınavda deney sorularının eksikliğini gözlemledik. Ağırlıklı olarak sistemler konusundan çıktığını söyleyebiliriz. Bu konunun yanı sıra solunum, fotosentez ve ekoloji ünitelerinden de soruların olduğunu ve soru tarzlarının diğer fen derslerinde de olduğu gibi bilgiye dayalı olarak sorulardan meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Yukarıdaki bütün faktörleri göz önüne aldığımız vakit, bu tarz kitle sınavların analiz yapılması demek sizin gelecekteki bu tarz önemli sınavlara nasıl hazırlanmanız gerektiği konusunda ipucu almanız demektir. Okuldaneve.com adresinden bize ulaşarak özel ders hizmeti alabilirsiniz. 2020 AYT sınav analizinizi önemli bir sözle bitirmek isterim;

“Bilgi Güçtür.”