Başlamadan TYT Matematik konularını incelemek isterseniz şu yazımızı inceleyebilirsiniz:

AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

Bu yazımızda 2020 AYT Matematik konuları ve Soru Dağılımından bahsedeceğiz. AYT matematik aynı zamanda mat 2 testi olarak da adlandırılır. Sayısalcı ve eşit ağırlıkçı öğrencilerin hedefledikleri yerlere girebilmesi için matematik sorularını daha dikkatli bir şekilde çözmeleri gerekmektedir. Bir net sizi binlerce kişinin önüne atabilir. Bu yüzden sorular dikkatli bir şekilde okunmalıdır. 2020 AYT Matematik konuları hakkında bilgi almak isteyen sınava girecek öğrenciler de bu yazıyı okumalılar. Aynı zamanda doğru çalışma stratejisi için AYT Matematik konuları ve soru dağılımı analiz etmek öğrenciler için önem arz etmektedir. Buradan hareketle bazı öğrencilerin AYT Matematik konuları adı altında sormuş oldukları sorular;

AYT Matematik konuları nelerdir?
AYT Matematik soru dağılımı nasıldır?
Mat 2 konuları nelerdir?
AYT Matematik konuları nasıl analiz edilmelidir?
Matematik AYT konuları nelerdir?

bu şekildedir. AYT matematik konuları ve soru dağılımı;

 1. Temel Kavramlar
 2. Sayı Basamakları
 3. Rasyonel ve Ondalıklı Sayılar
 4. Basit Eşitsizlikler
 5. Mutlak Değer
 6. Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar
 7. Çarpanlara Ayırma
 8. Denklem Çözme
 9. Oran-Orantı
 10. Problemler
 11. Fonksiyonlar
 12. Kümeler
 13. Permütasyon – Kombinasyon – Binom - Olasılık
 14. 2. Dereceden Denklemler ve Karmaşık Sayılar
 15. Parabol
 16. Polinomlar
 17. Modüler Aritmetik
 18. Eşitsizlikler
 19. Trigonometri
 20. Logaritma
 21. Diziler ve Seriler
 22. Limit ve Süreklilik
 23. Türev
 24. İntegral

AYT MATEMATİK KONULARI VE SORU DAĞILIMI

KONULAR

2017

(YGS)

2018

(AYT)

2019

(AYT)

Temel Kavramlar

3

1

2

Rasyonel Sayılar

1

Bölme Bölünebilme EBOB – EKOK

2

1

Oran-Orantı

-

Sayı Basamakları

1

Üslü ve Köklü İfadeler

3

Mutlak Değer

1

1

Çarpanlara Ayırma

1

Basit Eşitsizlikler

2

1

Modüler Aritmetik

1

4

1

2.Dereceden Denklemler Polinomlar

4

1

2

Fonksiyonlar

3

2

2

Kümeler

2

1

Parabol

1

1

Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

2

2

2

Trigonometri

2

3

3

Karmaşık Sayılar

2

1

1

Logaritma

3

2

3

Diziler ve Seriler

2

1

1

Limit ve Süreklilik

2

2

2

Türev

5

4

4

İntegral

5

4

4

TOPLAM

50

29

32

AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı Analizi

AYT'den alacağınız puanın YKS’ye etkisi %60’tır. Bir başka ifadeyle sınavda alacağınız puanın 3/5 lik kısmını oluşturmaktadır. Fark ettiğiniz üzere sınavda alacağınız puanın yarıdan fazlası buradan gelecektir. Kısacası hedeflediğiniz yere girmek istiyorsanız AYT Matematik konuları stratejik bir öneme sahip olduğunu görmekteyiz.

AYT Matematik konuları sadece 11. ve 12. sınıf matematik konularından meydana gelmemekle beraber 9. ve 10. sınıf matematik konularını da içermektedir. Genel bir tabirle, AYT Matematik soruları bütün lise matematik müfredatından gelmektedir.

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde, AYT Matematik konularını 5 kısma ayırabiliriz. Bunlar; 9. sınıf matematik konuları, 10. Sınıf matematik konuları, trigonometri-logaritma, diziler ve seriler ve limit, türev ve integraldir.

9. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

9. sınıf matematik konuları sırasıyla; temel kavramlar, sayılar, mutlak değer, oran-orantı, üslü ifadeler, köklü ifadeler, kümeler, basit eşitsizlikler ve problemlerdir. Tablodaki verilere göre bu konulardan en az 2 soru sorulmuştur. Bazı yıllarda bu konulardan daha fazla sayıda soruda sorulmuştur. Bu kısım sınavın yüzde 10-15’lik kısmını oluşturur. Aynı zamanda bu konular AYT Matematik konularının temelini oluşturduğu için her sene bu kısım AYT Matematikte kesin çıkar dediğimiz konular arasında yer alır.

10. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

10.sınıf matematik konuları sırasıyla; permütasyon-kombinasyon-olasılık-binom, fonksiyonlar, polinomlar, 2.derecen denklemler, paraboller, karmaşık sayılardır. Yukarıdaki tabloya göre yaklaşık bu kısımdan 8 soru gelmektedir. Bu kısım neredeyse sınavın dörtte birini oluşturur. Her sene bu kısımdan soru sorulduğu için gelecek senelerde de bu kısımdan kesinlikle soru gelecektir.

Trigonometri, Logaritma, Diziler ve Seriler Konularından Kaç Soru Çıkar?

Bu kısımdan her sene en az 8 soru gelmektedir. Bu da sınavın yüzde 25-30’luk kısmını oluşturur. Tabloya göre, bu konulardan sınavda her sene hemen hemen aynı oranda çıktığını söyleyebiliriz. Açıkçası, bu konular gelecek senelerde büyük bir sürpriz yaşanmadığı müddetçe geçmiş yıllardaki gibi yüzde 25-30 civarında olacağını beklemekteyiz.

Limit, Süreklilik, Türev ve İntegral Konularından Kaç Soru Gelir?

AYT Matematik konuları arasında en fazla yer kaplayan konulardır. Her sene bu konulardan yaklaşıık 10 adet soru gelmektedir. Bununla birlikte, bu kısım AYT Matematiğin yüzde 30-35’lik kısmını oluştur. Her sene bu kısımdan soru geldiğini ve gelecek senelerde de bu kısımdan soruların geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. MEB’in 4 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklaması doğrultusunda 2020 YKS’de bu kısımdan soru gelmeyecektir.

AYT Matematik Soru Tipleri Nelerdir?

AYT Matematik, TYT Matematiğe nazaran daha fazla işlem yapmanızı gerektiren sorular içermektedir. Bu durumda AYT Matematik konuları içindeki bilgileri kullanarak AYT Matematik sorularını çözeriz. Bilgi olmadan işlem yapamayız. Bunların haricinde, son yıllarda karşımıza yeni nesil soru tipleri sınavda çıkmaktadır. Genellikle hayatımızda karşılaştığımız örneklerle matematiği kullanarak çözdüğümüz soru tipidir. Matematik okuryazarlığı bu soruları çözmede işe yaramaktadır. Ayrıca son yıllarda revaçta olan kavram yanılgıları içeren sorularda sorulmaktadır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda vereceğimiz linkte bulabilirsiniz. AYT Matematik konularına çalışırken bütün durumlara da gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

AYT Matematik sorularında genellikle size verilmiş olan bilgileri nasıl kullandığınızı ölçen sorular sormaktadır. Bu durumda öğrenciler konuları kavramsal bir şekilde öğrenip soruları o şekilde çözmeleri gerekmektedir. Bazı sorularda ise birkaç konuyu birleştirip sormaktadırlar. Örneğin bir trigonometri sorusunun içinde fonksiyon konusu ve 2.dereceden denklemler konusu barındırmaktadır.

Öğrencilerin bazıları çalışma programı hazırlarken AYT Matematik konuları içinden bazen yemek seçer gibi konu seçtiklerine şahit olursunuz. Bu durumun yaşanmasının en önemli sebebi konuya olumsuz yaklaşım biçimidir. AYT Matematik konularının kendi içinde bir sistemi vardır. Bu sistem AYT Matematik konularını konuları birbirine bağlamaktadır. Bir konuyu tam olarak halletmeden bir sonraki konuya geçmenizi tavsiye etmiyoruz. Örneğin, fonksiyonlar konusunda sıkıntı yaşayanların polinom konusunda da sıkıntı yaşadıklarını görürüz. Konunun içinde yeni notasyonlar eklendiği vakit örneğin f(x) gibi soru içinde nasıl kullanacağını bilmediğinde o konuya karşı yapamam ön yargısı oluşmaktadır. Önceliğinizi her zaman temelinizi güçlendirmekten yana kullanmalısınız. Bu durumu önemsemediğiniz vakit, limit konusunu halletmeden türevin mantığını tam olarak öğrenemezsiniz. O zaman türev konusunun detaylarına hakim olamadığınız için sınavda panik yapmanız bu durumun doğal bir sonucudur. Aynı şekilde türev konusunu tam olarak halletmediğinizde de integral sorularında sıkıntı yaşamanız normaldir.

Yukarıdaki bütün faktörleri ele aldığımızda, AYT Matematik konuları öğrenmede mutlaka bir uzmandan yardım istemelisiniz. Sizin için AYT Matematik konularını nasıl çalışacağınızı dizayn etmede yol gösterici olacaktır. Bunun için biz okuldaneve.com olarak size Boğaziçililerden matematik özel ders hizmetini sunmaktayız. Yazıyı meşhur bir atasözü ile bitirelim:

“Danışan dağ aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış”