Merhaba, bu yazımızda tercih sürecinde size yardımcı olmak için Mimarlık bölümü hakkındaki bilgileri ve mimarlık bölümleri başarı sıralamalarını derledik.

Mimarlık Bölümü Puan Türü ve Başarı Sıralaması

Mimarlık, binaların ve diğer yapıların isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlandığı, yapımının denetlendiği bir meslektir. Pek çok alanda mimarlara ihtiyaç duyulur. Üniversitelerdeki Mimarlık bölümleri bu kriterlere uygun elemanlar yetiştirirler. Sayısal bölüm okuyan birçok öğrencinin en çok tercih ettiği bölümlerden biri mimarlık bölümüdür. Mimarlık mesleği hakkında bilgi vererek merak edilen sorulara bu yazımızda cevap vermeye çalıştık.

Üniversite Adı

Başarı Sıralaması (En Düşük)

İstanbul Teknik Üniversitesi

11.545

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

14.886

Yıldız Teknik Üniversitesi

21.258

Dokuz Eylül Üniversitesi

33.450

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

40.604

Mimarlık bölümü ÖSYM’nin yayınladığı 2017 ÖSYS(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzu’na göre MF-4 puan türüne göre alım yapmaktaydı. . Ancak yeni sistem YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’ye göre bu sene Sayısal puan türüne göre Mimarlık bölümüne öğrenci alımı yapılacaktır. Bu bölümde en başarılı üniversitelerin sıralamaları şu şekildedir; İTÜ 11.545, ODTÜ 14.886, Yıldız Teknik Üniversitesi 21.258, Dokuz Eylül Üniversitesi, 33.450, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 40.604. Görüldüğü gibi Mimarlık bölümünü başarılı bir üniversitede okumak istiyorsanız ilk 41.000 içerisinde olmanız gerekmektedir diyebiliriz.

Şunu hatırlatmakta fayda var: Yukarıdaki mimarlık başarı sıralamaları 2017 yılındaki sisteme ait olduğundan, sadece bu sıralamalara göre tercih yapmamalısınız. Yeni sistemde eski puanlandırma sistemine göre farklı puan türünde olan doktorluk, fizik öğretmenliği, diş hekimliği gibi bölümlerin hepsi Sayısal puan türünde toplandığı için bu durum sıralamaları etkileyecek ve sıralamalar düşecektir. Ancak ne kadar düşeceği kesin olarak bilinemez. İnternette veya sosyal medyada karşılaştığınız, doğruluğu belli olmayan bilgilerle değil; rehber öğretmenleriniz ve eğitim koçlarınız ile profesyonel destek alarak tercih yapmalısınız.

Mimarlık Bölümünde Hangi Dersler Var?

Mimarlık bölümünde görülen dersler nelerdir? Mimarlık bölümleri dört yıllıktır ve okutulan belli başlı dersler kişiyi meslek hayatına hazırlar. Mimarlık bölümlerinde genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. İlk yıllarda Mimari Tasarıma Giriş, Mimari Anlatım, Mimarlık Tarihi, Yapı ve Yapım Yöntemleri gibi dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur. Programın son senelerinde Yapı Hukuku, İmar Hukuku, Yapı Yönetimi ve Maliyeti konu başlıklı dersler verilir. Ayrıca Mimarlık öğrencileri Bilgisayarla Destekli Tasarım, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ahşap Yapılar gibi birçok seçmeli dersle de kendilerini geliştirebilirler. Mimarlık bölümünde uygulamalı eğitim yani staj da yer almaktadır.

Mimarlık Bölümü İçin Gerekli Özellikler

Mimarlık bölümü için gerekli olan özelliklere bakacak olursak, bu alanda eğitim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini, matematik, fizik, resim ve sosyal bilimler (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarında iyi yetiştirmelidirler. İyi bir mimar, hem sanat ve sosyal bilimlerle ilgili, hem de iş hayatının özelliklerini tanıyan kişidir. Bu nedenle kişinin üstün bir genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir. Üç boyutlu düşünme yeteneğinin gelişmiş olması gerekmektedir. Ayrıca inşaat, şantiye, yapılar ve malzemeler gibi konulara ilgisi olması da önemlidir. Mimarların estetik görüş sahibi ve titiz kişiler olması gerekmektedir. Ayrıca kişinin iş-ticaret konusunda bilgili, başkalarını ikna etme becerisine sahip olması iş başarısını artıracaktır. Mimarlık bölümünde okumak isteyen birinin kendini her zaman geliştirmeye açık olması gerekmektedir.

Mimarlık Bölümü Mezunları Ne İş yapar?

Mimarlık bölümü mezunlarının çalışma alanları oldukça geniş çaplıdır. Mimarlar çalışmak için kamuyu tercih ettiklerinde Bayındırlık ve İskân ile Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar. Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Mimarlık serbest çalışmaya elverişli bir meslektir ve özellikle büyük şehirlerde birkaç mimar bir araya gelerek mimarlık bürosu açabilirler. Ayrıca akademik eğitimlerine devam ederek üniversitelerde öğretim görevlisi olabilirler.

Mimarlığa her zaman ihtiyaç olmakla birlikte son yıllarda mimar yetiştiren okulların çoğalması ile mimar sayısında aşırı bir artma olmuştur. Bu sebeple mimarların kendini çağın gereksinimlerine göre hazırlaması ve geliştirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yetenekli ve iyi yetişmiş bir mimarın her zaman bol kazançlı iş bulması olanaklıdır. Mimarlar ne iş yapar sorusunun cevabını böyle verebiliriz.

Mimarlık Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?

Mimarlık bölümü okumak isteyen öğrencilerimizin merak ettiği bir diğer mevzu da mimar maaşlarının ne kadar olduğudur. Mimarlık maaşlarına baktığımızda kamuda mimar maaşları memurun kadro derecesine, çalışma yılına, çalıştığı kuruma göre faklılık göstermektedir. Kurumda yeni göreve başlayan mimar maaşından bahsedecek olursak 2017 mimar maaşları kamuda 3 bin 750 TL ile 4 bin 250 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Mimarlar ayrıca özel sektörde de çalışabilmektedir. Özel sektöre bakacak olursak mimar maaşları firmaya, kuruma, şehirlere, kişinin tecrübe ve donanımına, yol,yemek,sigorta,konaklama gibi diğer imkan şartlarına göre de farklılıklar gösterebilmektedir. SGK ve TMMOB arasında imzalanan protokole göre yeni mezun da olsa mimar ve iç mimar maaşları asgari olarak 3500 olarak belirlenmiştir. Ancak özel sektörde rekabetin çok olması nedeniyle bu karar çok fazla uygulanmamaktadır. Tecrübesi arttıkça bazı kurumlarda mimar maaşları 15.000 liraya kadar çıkabilmektedir.

Mimarlık Atamaları Nasıl?

Mimarlık özel sektör çalışma koşulları ve maaşlarını göz önüne aldığımızda pek çok kişi mimarlık bölümünden mezun olunca kamuya bağlı bir iş yapmak isteyebilir. Mimarlık atamaları 2018 ve sonraki yıllarda değişim gösterebilir ancak kabaca bir fikriniz olması açışından geçtiğimiz sene mimarlık atama puanlarını paylaşmak istedik. Mimarlık atamalarına baktığımızda çok da iç açıcı bir tabloyla karşılaşmıyoruz. Mimarlık mezunları iki türlü gruba merkezi yerleştirmelerde başvurabilirler. Bunlardan birincisi 4001 nitelik koduna bağlı, herhangi bir lisans mezununun başvurabileceği kadrolar; diğeri ise 4747 nitelik kodlu mimarlık bölümü mezunlarının başvurabildiği kadrolardır. KPSS 2017/1 tercihlerinde mimarlık mezunlarının başvurabileceği toplam 318 kadro bulunmaktadır. Ve bu kadrolardan sadece 22 tanesi 4747 nitelik kodu ile başvuru yapılabilen kadrolar yani doğrudan mimarlık bölümü mezunlarının başvuru yapabileceği 22 kadro bulunmaktadır. Mimarlık atama puanlarına baktığımızda en düşük atama puanı 85.390 iken en yüksek kadrolar 99.070 ile kapatmıştır.

Bu yazımızda mimarlık mesleği hakkında bilgi vermeye çalıştık. Mimarlık başarı sıralaması, mimarlık puan türü, mimarlıkta okutulan dersler neler, mimarlık için gerekli özellikler neler, mimarlar ne iş yapar, mimarlık mezunları ne kadar maaş alır, mimarlık atamaları nasıldır gibi soruların cevabını vermeye çalıştık. Hatırlatmak isterim ki bu yazı sadece Mimarlık bölümü hakkında bilgi vermek amaçlıdır. Tercih döneminde kendi yetenekleriniz, ilgi alanınız ve değerlerinize uygun bölümü seçmek için rehber öğretmenlerinizden veya eğitim koçlarınızdan destek alabilirsiniz.

Hepinize başarılı bir tercih dönemi, üniversite hayatı ve mesleki yaşam diliyorum.