2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı

2018 ÖSYM’nin yeni sınav sistemini açıklamasıyla birlikte sınavda çıkacak 2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları derledik.

YKS alan sınavında MEB müfredatıyla YKS Edebiyat Konuları eski sistemde LYS edebiyat konuları ile aynı olacaktır. Eski sistemde toplamda 80 soru soruluyordu. Değişen sınav sistemi ile birlikte yeni ismi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS Türk Dili ve Edebiyatı - Tarih 1- Coğrafya 1 testinde toplam 40 soru sorulacaktır. Bu soruların 24'ü YKS Edebiyat'tan çıkacaktır. 2018 YKS Edebiyat Konuları;

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Öğretici Metinler
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 • Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Dil Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Bilgisi
 • Anlatım Türleri
 • Paragraf Bilgisi

YKS Edebiyat konuları yukarıda gösterildiği şekildedir. YKS Edebiyat soru dağılımları hakkındaki bilgiler ÖSYM’den gelen açıklamalarla güncellenecektir.

Edebiyat konusunda birçok sıkıntınıza derman olabilecek şu yazımızı muylaka okuyun: